AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018.GODINU
2019-04-30 00:00:00 Admin

KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018.GODINU

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE ZAPISNIK SA 47.SEDNICE NADZORNOG ODBORA
2019-05-29 00:00:00 Admin

ZAPISNIK I ODLUKA SA 47.SEDNICE NADZORNOG ODBORA

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PUNOMOCJE ZA GLASANJE NA XI VANDREDNOJ SKUPSTINI AKCIONARA
2019-06-05 00:00:00 Admin

PUNOMOCJE ZA GLASANJE NA XI VANDREDNOJ SKUPSTINI AKCIONARA

Vesti sa starog sajta
2019-06-10 00:00:00 Admin

Poštovani, sve vesti sa starog sajta se trenutno prebacuju na novi web sajt. Molimo vas da budete strpljivi, u najskorije vreme biće objavljene sve vesti.