Bežični sistemi za daljinsko očitavanje

Ado Modem
ADO Modem je uređaj namenjen bežičnom daljinskom očitavanju ADO modula na vodomerima
AdoRF LoRa Ventil
ADO RF/LoRa Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju gde se komanda zatvori/otvori šalje bežično, tj. radijskim putem
AdoGsm Pulse Zonski merač
Ukoliko se koristi kao zonski merač, uređaj je moguće podesiti tako da stanje sa kombinovanog vodomera loguje na određeni vremenski interval koji je moguće podesiti po želji kupca
AdoGsm2 wMbus koncentrator
ADO GSM2 wmbus uređaj namenjen je za transfer očitanih stanja na udaljeni računar putem GSM/GPRS mreže
AdowMbus adapter za daljinsko očitavanje potrošnje vode
Adapter za bežično očitavanje potrošnje vode
ADO LoRa-wMbus adapter daljinskog očitavanja
ADO wMbus/LoRa adapter daljinskog očitavanja namenjen je daljinskom očitavanju merila bilo putem wMbus ili LoRa protokola (LoRa WAN class A)