Elektromagnetni Ventili

NEPOVRATNI I DUPLO-NEPOVRATNI VENTILI
Elektromagnetni ventili
Brzo izduvni ventil; Prigusivač suma; Prigušni ventil
Elektromagnetni ventili
Direktno komandni klipni razvodnici
Nazivni Otvor 4 mm
DIREKTNO KOMANDOVANI TANJIRASTI RAZVODNICI
DIREKTNO KOMANDOVANI TANJIRASTI RAZVODNICI NAZIVNOG OTVORA 6 mm
DIREKTNO KOMANDOVANI KLIPNI RAZVODNICI
NAZIVNOG OTVORA 10 mm
Elektromagnet Tip 905
ELEKTROMAGNET TIP 905 Elektromagnet tip 905 predviđen je za upravljački element kod elektromagnetnih ventila.
Elektromagnet Tip 915
Elektromagnet tip 915 predviđen je za upravljački element kod elektromagnetnih ventila
KOMBINOVANI ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 920
Elektromagnetni ventili tip 920 su ventili sa kombinovanim indirektnim i direktnim dejstvom, predviđeni za opštu primenu. Ostvaruju radnu funkciju: * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)
DIREKTNI ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 911
Elektromagnetni ventili tip 911 su ventili direktnog dejstva i ostvaruju radnu funkciju * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)
SERVO ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 914
SERVO ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 914