Sertifikati INSA AD

SRP ISO/IEC 17025:2005

SRP ISO/IEC 17025:2006

SRP ISO/IEC 17020:2012

ISO 18001-2007

ISO 27001-2013

ISO 14001-2015

ISO 9001-2015

GSM-GPRS

Odluka o obnovi sa obimom akreditacije

Politika Kvaliteta IMS 2018

Ciljevi Kvaliteta 2019

Resenje o overavanju gasom 2017

Resenje o overavanju vodom 2017