Industrijski vodomeri

WPIK KOMBINOVANI VODOMER
WPIK kombinovani vodomeri se koriste za merenje ukupne količine hladne vode kpoja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća, rudnika i sličnih većih potrošača
WPKC KOMBINOVANI VODOMER
WPKC kombinovani vodomeri se koriste za merenje ukupne količine hladne vode kpoja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća, rudnika i sličnih većih potrošača
WP - C INDUSTRIJSKI WOLTMAN VODOMER
WP - C industrijski Woltman vodomeri proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/32/EU
WP - D INDUSTRIJSKI WOLTMAN VODOMER
WP - D industrijski Woltman vodomeri proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/22/EU
WPI Woltman vodomer - horizontalan
Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.
Kombinovani industrijski vodomer VWV-S3
Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.