Automatska regulacija

Termometri
Bimetalni, kapilarni, kontaktni termometri
Manometri, manovakuummetri i vakuummetri
MEMBRANSKI - Tip 540.1; Tip 540.2; Tip 540.3 MEMBRANSKI KONTAKTNI - Tip 550 BURDONSKI - Tip 535.3; Tip 790 MEHOVSKI ZA ŠINSKA VOZILA
Registratori i regulatori
Proizvode se kao regulatori i registratori temperature, pritiska, ili kombinovano i temperature i pritiska.
MAGNETNI MERAČ NIVOA
Tip 661
Senzori (davači)
Elektro senzori, Pneumatski transmiteri, Pneumatski preslikači
Pretvaračka i regulaciona oprema
Elektro oprema, pneumatska oprema
Oprema za izvršne organe
Pneumatski pozicioner, I/P pretvarač
FILTERSKO-REDUCIRSKA GRUPA
PNEUMATSKI POZICIONER Tip 647.1, 647.2
ERMETO PRIKLJUČCI ZA PROCESNA POVEZIVANJA
Koriste se za procesna povezivanja sa cevima ø12mm.
Armature za procesna povezivanja
TROBLOČNI BLOK VENTIL