Postovanje zakonskih odredbi povodom COVID-19
2020-03-31 10:18:49 Admin

Set mera koje je preduzela kompanija AD Insa povodom zastite zaposlenih od virusa Covid-19. 1. Dezinfekcija radnih i kancelarijskih prostorija 2. Zastitne maske 3. Zastitene rukavice 4. Zastitne naocale AD Insa.

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJUE ODLUKU O IMENOVANJU LICA ZA PRIJEM INFORMACIJA I VODJENJU POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM
2015-11-20 00:00:00 Admin

ODLUKA O IMENOVANJU LICA ZA PRIJEM INFORMACIJA I VODJENJU POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PREDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKA NA X REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
2016-05-27 00:00:00 Admin

PREDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKA NA X REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA