Žičani sistemi za daljinsko očitavanje

Ado M-Bus Ventil
ADO M-Bus Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju gde se komanda zatvori/otvori šalje putem kabla
AdoMbus žičani adapter
ADO M-Bus uređaj spada u grupu INSA proizvoda namenjenih žičnom daljinskom očitavanju
AdoPulse žični adapter za daljinsko očitavanje potrošnje vode
ADO Pulse uređaj poseduje induktivni senzor koji broji okretanje "litarske" kazaljke i pretvara okretaje u impulse na izlazu