AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PREDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKA NA X REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
2016-05-27 00:00:00 Admin

PREDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKA NA X REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ZAKAZANOJ ZA 29.06.2016.GODINE
2016-05-27 00:00:00 Admin

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ZAKAZANOJ ZA 29.06.2016.GODINE

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE GLASAČKI LIST ZA X REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZA 29.06.2016.god
2016-05-27 00:00:00 Admin

GLASAČKI LIST ZA X REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZA 29.06.2016.god

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJUE OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O RASPOLAGANJU I STICANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI
2016-05-27 00:00:00 Admin

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O RASPOLAGANJU I STICANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OGLAŠAVA POZIV ZA X REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
2016-05-27 00:00:00 Admin

POZIV ZA X REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA