Oprema

BENZINSKA PUMPA
Tip 834.2
OKLOPLJENA SAVITLJIVA VRATILA
Tip 801
KOLENASTI PRENOSNICI
Tip 529.1.1; 529.1.2; 529.1.3; 529.2.1; 529.2.2; 529.2.3; 529.2.4; 529.2.5; 529.2.6; 529.2.7; 529.2.8; 529.2.9; 529.3.1