Stetoskopi

Telfon Bebi
Pedijatrijski fonendoskop/stetoskop - model za decu
Telfon
Fonendoskop/stetoskop - osnovni model
Telfon BI
Bifurkacioni stetoskop - model sa dva para slušalica, najpodesniji za obuku studenata medicine