Ostali Industrijski Vodomeri

WPIK KOMBINOVANI VODOMER
WPIK kombinovani vodomeri se koriste za merenje ukupne količine hladne vode kpoja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća, rudnika i sličnih većih potrošača
WPKC KOMBINOVANI VODOMER
WPKC kombinovani vodomeri se koriste za merenje ukupne količine hladne vode kpoja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća, rudnika i sličnih većih potrošača
Kombinovani industrijski vodomer VWV-S3
Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.