Industrijski Hladna Voda

WP - C INDUSTRIJSKI WOLTMAN VODOMER
WP - C industrijski Woltman vodomeri proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/32/EU
WP - D INDUSTRIJSKI WOLTMAN VODOMER
WP - D industrijski Woltman vodomeri proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/22/EU
WPI Woltman vodomer - horizontalan
Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.