Davači (senzori)

Termo prekidač za ventilator hladnjaka
Tip 840.3.1; 840.3.2; 840.3.4; 840.3.10
Termostat
Tip 835.1
Merni senzori pritiska
Senzor pritiska ulja Tip 841.10; 841.20
Kontaktni senzori pritiska
Senzor pritiska ulja - Tip 837.3.1; 837.3.3; 837.3.4; 837.3.8; 837.3.10; 837.3.11; 837.3.14; 837.3.20; 837.3D; 837.3D.3; 837.3D.5
SENZOR PRITISKA - PREKIDAČ ZA STOP SVETLO
Ugrađuje se u vozila sa vazdušnim sistemom kočenja.
SENZOR PRITISKA ULJA SA SIGNALIZACIJOM
Tip 841.5, tip 841.13, tip 841.13
SENZOR NIVOA NA PRINCIPU POLUGE
Tip 404.1.2; 404.2.1; 404.2.3; 404.2.4; 404.3.2; 404.4.2; 404.5.2; 404.6.2; 404.8.2; 404.8.4; 404.9.2; 404.9.4; 404.9.6; 404.9.8; 404.9.10; 404.9.12; 404.9.14; 404.9.16; 404.9.18; 404.11.2; 404.13.2; 404.13.4; 404.13.6; 404.14.2
CEVNI SENZOR NIVOA GORIVA
Tip 804.1.1; 804.1.2; 804.1.3; 804.2.1; 804.2.2; 804.3.1; 804.3.1; 804.3.3; 804.4.1; 804.4.2; 804.5.1; 804.5.2; 804.5.3; 804.8.1; 804.8.2; 804.8.3