SENZOR PRITISKA ULJA SA SIGNALIZACIJOM

Tip 841.5, tip 841.13, tip 841.13

Primena: Merenje pritiska ulja u motoru.

Princip rada: Skoro linearni otpor je prenesen preko klizača i zatim prosleđen na indikator. Klizač aktivira membrana osetljiva na promenu pritiska. Postoji i kontakt za signalizaciju.

Datoteke