Kontaktni senzori pritiska

Senzor pritiska ulja - Tip 837.3.1; 837.3.3; 837.3.4; 837.3.8; 837.3.10; 837.3.11; 837.3.14; 837.3.20; 837.3D; 837.3D.3; 837.3D.5

Primena: 

Služi za kontrolu minimalnog pritiska ulja u motoru.

Funkcija: 

Prekidač sa membranom koja se pod pritiskom pomera i na podešenoj vrednosti minimalnog pritiska ostvaruje kontakt - zatvara strujno kolo sa signalnom lampicom.

Datoteke