AdoPulse žični adapter za daljinsko očitavanje potrošnje vode

ADO Pulse uređaj namenjen je za očitavanje kućnih, industrijskih, kombinovanih vodomera. ADO Pulse uređaj poseduje induktivni senzor koji broji okretanje "litarske" kazaljke i pretvara okretaje u impulse na izlazu. ADO Pulse uređaj ponaša se kao reed kontakt sa tim što ne koristi magnet za prenos okretaja. Prednost u odnosu na reed kontakt je što je induktivni senzor nemoguće ometati magnetom pa je eliminisana mogućnost zloupotrebe.
U kombinaciji sa ADO868 Pulse uređajem moguće je povezati do maksimalno 4 kućna vodomera.Uređaj se primenjuje i kod kombinovanih vodomera za povezivanje oba merila (industrijkog I kucnog vodomera) . Uređaj se nezavisno od INSA ADO sistema može povezati na bilo koji drugi uređaj koji prihvata impulse.
ADO Pulse se napaja iz LiSOCl2 baterije kapaciteta 2200 mAh namenjene  za upotrebu u telemetriji. Baterija osigurava 15 godina sigurnog funkcionisanja  uređaja. Kvalitetno kućište i silikonska ispuna obezbeđuju IP68 nivo zaštite elektronskih komponenti unutar modula tako da uređaj može funkcionisati u svim vremenskim uslovima i potpuno je zaštićen od uticaja temperature, vlage i kada je potopljen u vodi. Najkvalitetniji kabal sa silikonskom izolacijom otporan je na uticaje vlage i temperature.
Najčešću primenu kod kućnih vodomera nalazi u situacijama gde se merno mesto povremeno ili konstantno nalazi pod vodom. Tada, spajanjem na ADO868 Puls uređaj dobijamo nesmetano očitavanje bez obzira na to što se merno mesto nalazi pod vodom.
Uređaji se izrađuju sa standardnom dužinom kabla od 1,5 metar ali se na zahtev kupca može napraviti i sa bilo kojom dužinom kabla u zavisnosti od želje ili potreba kupca. Ne preporučuju se dužine kabla veće od 10 metara.