WPIK KOMBINOVANI VODOMER

WPIK kombinovani vodomeri se koriste za merenje ukupne količine hladne vode kpoja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća, rudnika i sličnih većih potrošača. Ovaj vodomer se sastoji od standradnog industrijskog vodomera sa Woltman turbinom, višemlaznog kućnog vodomera VVS ili VVM i preklopnog ventila.

Datoteke