WP - D INDUSTRIJSKI WOLTMAN VODOMER

WP - D industrijski Woltman vodomeri poseduju sledeće karakteristike:

  - Suvi mehanizam, magnetni prenos.
  - Vakumirani brojčanik eliminiše zamagljivanje i olakšava čitanje.
  - Za stalne i pouzdane karakteristike izabrani su visoko kvalitetni materijali.
  - Tačnost merenja u skladu sa Direktivom 2004/22/EC.
  - Mali gubitak pri minimalnom toku.
  - Univerzualni registar odvaja se i skida bez skidanja vodomera sa cevovoda što omogućava veoma lako održavanje i zamenu.
  - Mehanizam može biti opremljen sa induktivnim ili sa reed kontaktom za opciju daljinskog očitavanja.

Datoteke