KOMBINOVANI ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 920

Elektromagnetni ventili tip 920 su ventili sa kombinovanim indirektnim i direktnim dejstvom, predviđeni za opštu primenu. Ostvaruju radnu funkciju: * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)

KARAKTERISTIKE:

    * Pouzdan rad

    * Brza i laka ugradnja

    * Lako održavanje

    * Veoma dug radni vek

    * Otporni na vibracije

    * Ne zahtevaju podmazivanje

    * Proizvoljan položaj ugradnje

 

NAČIN UGRADNJE

    * Položaj ugradnje je proizvoljan, ali se preporučuje položaj ugradnje ventila sa elektromagnetom okrenutim na gore.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 

Nazivni otvor   

15 i 20 mm

 

Priključci na telu ventila

G1/2 i G3/4

 

Radni pritisak

minimalni 0 bara

maksimalni 12 bara

 

Vreme otvaranja

0.1 s - 0.3 s

 

Vreme zatvaranja

0.5 s - 2 s

 

Radni fluid

tečni ili gasoviti neutralni fluidi sa viskoznošću manjom od 21 mm²/s

 

Protočni faktor Kv

60 i 110 (odnosi se na protok l/min)

 

Dozvoljena temperatura radnog fluida

od 0°C do +90°C i

od 0°C do +130°C

 

Masa

1.2 kg

 

Električni priključak

četvorougaoni konektor sa kablovskom uvodnicom Pg9 prema ISO4400 DIN 43650

 

Stepen zaštite

od dodira delova pod naponom i prodiranja stranih tela IP65

 

Napon napajanja

jednosmerni 24 V

24 V 50/60 Hz i 220 V 50/60 Hz

 

Dozvoljeno odstupanje napajanja

±10%

 

Nazivna struja

0.8A / 1A / 0.11A

 

Nazivna snaga

19W / 24VA

 

Režim rada

TP - trajni pogon (ED 100%)

 

Radna temperatura

-10°C do +55°C