Ado Modem

ADO Modem je uređaj namenjen bežičnom daljinskom očitavanju ADO modula na vodomerima. Modem služi kao veza za komunikaciju između radio modula na vodomerima i ručnog terminala .
ADO Modem spada u obavezni deo opreme za očitavanje i inkasant ga mora nositi uz ručni terminal prilikom očitavanja vodomera. Rastojanje između ADO Modema i ručnog terminala prilikom očitavanja ne sme biti veće od 10m. Modem poseduje IP65 zaštitu.
Punjiva Li ION  baterija kapaciteta 1200mAh obezbeđuje autonomiju rada uređaja od 10 sati sa jednim punjenjem.
Dodavanjem vakumskom postolja za modem i magnetne antene koja se lepi na krov, ADO modem postaje deo opreme za očitavanje iz automobila.

Datoteke