XV redovna Skupstina Akcionara

2020-07-30 11:58:58 Admin

Zapisnik sa redovne Skupstine akcionara je u prilogu

http://insa.rs/storage/news-uploads/juli2020/N1zDNGPo3GpgfuHosjaXXXQMrNBlR44yUxGNRBL4.pdf