VVS - PLUS VIŠEMLAZNI VODOMER SA SUVIM MEHANIZMOM

Višemlazni vodomeri VVS - PLUS proizvode se u skladu sa Direktivom 2014/32/EU metrološke klase tačnosti 2. Karakteristika ovih vodomera je da imaju suvi mehanizam sa brojčanikom koji je izolovan od vode.
Vodomeri ovog tipa su namenjeni za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 500C i pritiska do 16 bara.
Kod vodomera tipa VVS - PLUS čiji je opšti naziv: višemlazni propelerni vodomer sa suvim mehanizmom, obrtanje propelera se prenosi posredstvom magnetne spojnice na mehanizam brojčanika koji je potpuno zaštićen opd uticaja vode i vlage.
Mehanizam sa brojčanikom se sastoji od doboša sa 5 (DN15-32) ili 6 (DN40-50) cifara i 4 kazaljke. Na brojaču postoji i zvezdasti točkić sa 6 krakova koji može da se koristi za brzo testiranje.
Na kazaljci brojčanika sa podelom 0,1 litar se može nalaziti metalna pločica koja služi da se generišu impulsi u elektronskom uređaju za daljinsko očitavanje. Vodomeri tipa VVS - PLUS mogu biti opremljeni impulsnim davačem za daljinsko očitavanje, kao i delovima za montažu AMR uređaja i induktivnom kazaljkom za AMR očitavanje.
Kućišta vodomera, zatvarači i priključci su od legura bakra a sami mehanizam od kvalitetnih plastičnih masa.
Vodomeri tipa VVS - PLUS mogu da se instaliraju za rad u horizontalnom položaju samo sa bročanikom okrenutim na gore.

Datoteke