Termo prekidač za ventilator hladnjaka

Tip 840.3.1; 840.3.2; 840.3.4; 840.3.10

Primena:

Sluzi kao deo sistema za kontrolu temperature motora sa vodenim hladjenjem.

Princip rada: 

Signalizator u obliku bimetalnog prekidaca koji na podesenoj kriticnoj temperaturi motora ostvaruje kontakt i ukljucuje ventilator za hladnjak.

Datoteke