SENZOR PRITISKA - PREKIDAČ ZA STOP SVETLO

Ugrađuje se u vozila sa vazdušnim sistemom kočenja.

PRINCIP RADA: Na podešenom pritisku ostvaruje kontakt i zatvara strujno kolo preko signalne lampice-indikatora.

Datoteke