ADO LoRa-wMbus adapter daljinskog očitavanja

ADO wMbus/LoRa adapter daljinskog očitavanja namenjen je daljinskom očitavanju merila bilo putem wMbus ili LoRa protokola (LoRa WAN class A). Uređaj koristi baterijsko napajanje (LiSOCl2 baterija) i ima životni vek od 10 godina (pri normalnim uslovima eksploatacije). Prenos podatka sa vodomera vrši se preko induktivnih senzora otpornih na delovanje magneta. Uređaj poseduje merenje direktnog i reverznog protoka, alarme za curenje i pucanje cevi, status baterije, indikaciju da je vodomer stao, detekciju magnetne sabotaže (i njeno trajanje) kao i detekciju skidanja modula sa vodomera.

Datoteke