Mehanički dozator

Koriste se za doziranje vode do 100, 200 i 300 litara i temperature vode do 40C. Nazivni pritisak PN 10 bar

Primenjuje se kod betonskih mesalica