Elektromehanički dozator

Koriste se za doziranje vode do 200, 1000 ili 2000 sa automatskim zaustavljanjem protoka.

Temperatura vode do 90C.

Nazivni precnik DN 30 ili DN 40 mm

Nazivni protok qn=10 m3/h

Nazivni pritisak PN 10 bar