VVM3 Višemlazni vodomer sa mokrim mehanizmom horizontalni tip

Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.
Višemlazni propelerni vodomeri „INSA“ proizvode se u skladu sa MID direktivom 2014/32/EU. Karakteristika ovih vodomera je da imaju mehanizam sa brojčanikom koji se ceo nalazi u vodi. Vodomeri ovog tipa su namenjeni za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.
Na kazaljci brojčanika sa podelom 0,1 litar se može nalaziti metalna pločica koja služi da se generišu impulsi u elektronskom uređaju za daljinsko očitavanje vodomera a koji može da se montira na vodomer spolja bez njegove demontaže ili rasklapanja.
Ovaj vodomer je takođe prilagođen za daljinsko očitavanje na bazi AMR tehnologije koja se sastoji od impulsnog davača na litarskoj kazaljci ovog vodomera. Glavno ležište propelera izrađeno je od specijalnog poludragog kamena. Kućišta vodomera, zatvarači i priključci su od legura bakra a sami mehanizmi od kvalitetnih plastičnih masa. Na broj;aniku se nalazi zaštitni hologram sa serijskim brojem.