SERVO ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 914

Elektromagnetni ventili tip 914 su ventili sa indirektnim dejstvom (servo ventili) i ostvaruju radnu funkciju * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)

KARAKTERISTIKE:

    * Pouzdan rad

    * Brza i laka ugradnja

    * Lako održavanje

    * Veoma dug radni vek

    * Otporni na vibracije

    * Ne zahtevaju podmazivanje

    * Proizvoljan položaj ugradnje

 

NAČIN UGRADNJE

    * Položaj ugradnje je proizvoljan, ali se preporučuje položaj ugradnje ventila sa elektromagnetom okrenutim na gore.