Dvostrani, trostrani i četvorostrani javni satovi tipa JS

Muguća je izvedba dvostranih, trostranih i četvorostranih javnih satova tipa JS, osnovnih dimenzija prečnika (600, 800 i 1000 mm).

Kombinovani sat se uobičajeno postavlja na noseći stub, a izvodljive su i razne ugradnje, na primer u fasadu kod jednostranog itd. Moguće su, po dogovoru razne varijante oblika (okrugao, četvrtast oblik i sl.), prečnika (do max 1200 mm), ili tipova brojnih oznaka.