PVC nepovratni ventil NV-1

PVC nepovratni ventil NV-1 namenjeni su za sprečavanje povratnih protoka vode kroz vodomer čime se obezbeđuje dugotrajnost vodomera

Osobine PVC nepovratnih ventila:

    - ventil kompletno izrađen od PVC materijala,

    - u potpunosti sprečava povratni tok kroz vodomer,

    - kompatibilni sa INSA vodomerima DN15 i DN20,

    - za pritiske do 15 bara,

    - temperatura vode do 90 stepeni,

    - za hladnu i toplu vodu.

 

Datoteke