KOLENASTI PRENOSNICI

Tip 529.1.1; 529.1.2; 529.1.3; 529.2.1; 529.2.2; 529.2.3; 529.2.4; 529.2.5; 529.2.6; 529.2.7; 529.2.8; 529.2.9; 529.3.1

PRIMENA: Ugrađuje se u motorna vozila i služi za prenos obrtnog momenta od motora - menjača preko oklopljenog savitljivog vratila do brzinomera ili obrtomera. Ugrađuje se između oklopljenog savitljivog vratila i priključka na menjaču vozila u sledećim slučajevima: 

    -  Kad da se smer okretanja izlazne osovine na menjaču motora treba prilagoditi pokaznom instrumentu.

    -  Kad treba omogućiti bolji prilaz oklopljenog savitljivog vratila priključku menjača.

    -  Kad prenosni odnos na vozilu treba prilagoditi indikatoru.

Datoteke