MERNI SENZORI TEMPERATURE Tip 434.2.1; 434.2.2

PRIMENA: Koristi se kao element sistema za vizuelnu kontrolu temperature motora sa vodenim hladjenjem u cilju sprečavanja pregrevanja i većeg oštećenja.

PRINCIP RADA: 

Senzor pretvara temperaturu u električni izlazni signal. Radi na principu merenja električnog otpora. Odgovarajući otpornik-termistor sa skoro linearnom zavisnošću otpora od temperature, spojen je redno sa analognim pokazivacem temperature.

Datoteke