Kombinovani senzori temperature

PRIMENA: merenje temperature rashladne tečnosti i signaliziranje kritične temperature.

UGRADNJA: Uvrtanje u odgovarajući otvor na glavi motora ili na hladnjaku.

Datoteke