Elektromagnet Tip 915

Elektromagnet tip 915 predviđen je za upravljački element kod elektromagnetnih ventila

Elektromagnet tip 915 predviđen je za upravljački element kod elektromagnetnih ventila, a izrađuje se za radne funkcije:

    * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)

    * 3/2 normalno zatvoren (3/2 NZ)

    * 3/2 normalno otvoren (3/2 NO)

NAČIN UGRADNJE

    * Elektromagnet se mehanički pričvršćuje na telo ventila sa četiri vijka M3.5x45 (JUS M.B1.100)

    * Za funkciju 3/2 treći priključak na vođici elektromagneta izveden je sa spoljašnjim navojem g1/8 i unutrašnjim navojem M5

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 

Nazivni otvor   

1.6 ili 2 mm

 

Nazivni pritisak            

16 ili 10 bara

 

Nazivni hod kotve        

0.8 mm

 

Radni fluid       

voda, vazduh i ostali tečni ili gasoviti fluidi sa viskoznošću manjom od 21 mm²/s

 

Dozvoljena temperatura radnog fluida

od -25°C do +90°C

 

Masa   

0.17 kg

 

Električni priključak     

prema ISO4400 DIN 43650 A

 

Stepen zaštite  

od dodira delova pod naponom i prodiranja stranih tela IP00

sa postavljenim i pričvršćenim kablovskim delom konektora (na zahtev) IP 65

 

Napon napaljanja        

Jednosmerni 24 V

24 V 50/60 Hz i 220 V 50/60 Hz

 

Dozvoljeno odstupanje napajanja         

±10%

 

Nazivna struja  

330mA / 275mA /30mA

 

Nazivna snaga

7.9W / 6.6VA

 

Režim rada      

TP - trajni pogon (ED 100%)

 

Radna temperatura      

-25°C do +55°C