Merni senzori temperature - Tip 814.4

PRIMENA: Koristi se kao element sistema za vizuelnu kontrolu temperature motora sa vodenim hladjenjem u cilju sprečavanja pregrevanja i većeg oštećenja.

PRINCIP RADA: Senzor pretvara temperaturu u električni izlazni signal. Radi na principu 

merenja električnog otpora. Odgovarajući otpornik-termistor sa skoro linearnom zavisnošću otpora od temperature, spojen je redno sa analognim pokazivacem temperature.

Datoteke