Kontaktni senzori temperature

Tip 283; 283.2; 283.3; 283.4; 283.5

PRIMENA: U sprezi sa lampicom signalizira kritičnu temperaturu i sprečava pregrevanje motora sa vazdušnim hladjenje.

PRINCIP RADA: Na odredjenoj temperaturi ostvaruje kontakt, zatvara strujno kolo i pali signalnu lampicu.

Datoteke