AdoGsm Pulse Zonski merač

ADO GSM uređaj namenjen je za korišćenje u kombinaciji sa vodomerima koji imaju reed ili open collector impulsne izlaze. Uređaj ima 4 impulsna ulaza za brojače i 4 alarmna ulaza. Ovo znači da je na uređaj moguće povezati do 4 vodomera (npr. 4 odvojerna kućna vodomera ili 2 kombinovana industrijska vodomera).
ADO GSM uređaj dolazi sa sopstvenim baterijskim napajanjem koje se sastoji od 2 LiSOCl2 baterije koje osiguravaju slanje jedne e-mail poruke ili jedne SMS poruke dnevno u trajanju od minimum 5 godina. Uređaj broji primljene impulse i može se programirati da memoriše i šalje podatke na predefinisani interval ili datum i vreme. Podaci o potrošnji se šalju na e-mail server u obliku e-mail  poruka odakle se podaci mogu preuzeti i uskladištiti na desktop računaru. Alarmi se mogu slati putem SMS poruke na željeni broj telefona.
Ukoliko se koristi kao zonski merač, uređaj je moguće podesiti tako da stanje sa kombinovanog vodomera loguje na određeni vremenski interval koji je moguće podesiti po želji kupca. Logovanje se može podesiti na mesečno, sedmično, dnevno, na svaki sat ili na 1 min (minimum) uz slanje izvestaja (logovanih stanja) jednom dnevno na email.