Ado Gateway uređaj

ADO Gateway uređaj namenjen je za automatsko radijsko očitavanje bežičnih ADO uređaja. Uređaj se fiksno montira u ormar ili na zid u dometu ado uređaja koji se očitavaju. Posredstvom klasičnog mrežnog  UTP kabla (klasa 5)  ADO Gateway uređaj se povezuje na ADO Terminal uređaj koji se podešava da automatski vrši prozivanje i očitavanje uređaja. Takođe, korišćenjem razdelnika ili rutera ADO Gateway moguće je povezati direktno na desktop računar odakle se može vršiti ručno ili automatsko očitavanje podataka. ADO Gateway izrađuje se u dve varijante. Jedna varijanta namenjena je očitavanju uređaja koji rade na INSA RF 868 radijskom protokolu (ADO868 Inductive,  ADO RF24, ADO Xponder Pulse i ADO RF Valve)  a druga varijanta namenjena je očitavanju uređaja na wmbus protokolu (ADO868 wmbus).