AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA XIII REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA A.D. "INSA" SAZVANOJ 28.MAJA 2019.GODINE
2019-04-22 00:00:00 Admin

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA XIII REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA A.D. "INSA" SAZVANOJ 28.MAJA 2019.GODINE

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018.GODINU
2019-04-30 00:00:00 Admin

KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018.GODINU

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE ZAPISNIK SA 47.SEDNICE NADZORNOG ODBORA
2019-05-29 00:00:00 Admin

ZAPISNIK I ODLUKA SA 47.SEDNICE NADZORNOG ODBORA

AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJE PUNOMOCJE ZA GLASANJE NA XI VANDREDNOJ SKUPSTINI AKCIONARA
2019-06-05 00:00:00 Admin

PUNOMOCJE ZA GLASANJE NA XI VANDREDNOJ SKUPSTINI AKCIONARA