Naslovna | O kompaniji | Mapa sajta | Korisnici | Kontakt
Insa AD Zemun, Beograd

Mapa SajtaNaslovna

Vodomeri

       Kućni vodomeri

                Mokri

                        Hladna voda

                                 · Višemlazni vodomer sa mokrim mehanizmom VVM3

                Suvi

                        Hladna voda

                                 · Višemlazni vodomer sa suvim mehanizmom VVS3

        Industrijski vodomeri

                Industrijski vodomeri 

                        Hladna voda

                                 · WPI Woltman vodomer - horizontalan

                Kombinovani

                                 · VWV - S3 Kombinovani industrijski vodomer

                                 · Woltman vodomeri tip VWV

        Sigurnosni kuglasti magnetni ventil SKV 1 i 2 

Kalometrija

       Apartmanski kalorimetri

                Kompakt kalorimetar

                PolluCom C

       Polluwat duo

       Racunske jedinice

       Ultrazvučni kalorimetri

                Ultrazvučni kalorimetar

Gasometrija

       Komercijalni i industrijski sistemi

                Kućni membranski gasomer - RF1 G4

                Mei Mag 5100 W

       Merači protoka gasa

                Gasomeri sa mehovima

                Rotacioni gasomeri

                Turbinski Gasomeri

                Kućni merači protoka gasa

       Uređaji za regulaciju pritiska

                Komercijalni i industrijski regulatori

                Posebni regulatori pritiska

                Regulatori za visoke pritiske

                Rezidencijalni regulatori pritiska

                Sigurnosni uređaji za regulaciju

       Regulatori

       Merno regulacioni setovi

       Ostali fitinzi

                Mei Mag 5100 W

Satni program

       Budilnici

                Mehanički Budilnici

       Javni satovi

                Javni satovi

                Matični sat

                Jednostrani javni sat

                Dvostrani, trostrani i četvorostrani javni satovi tipa JS

                Fasadni javni sat

                Jenostrani sporedni sat

                Dvostrani javni satovi tip SDO-320

       Šah satovi

                Šah Sat - Plastično kućište

                Šah Sat - Drveno kućište

       Laboratorijski satovi

                ETC (Euro time center)

       Zidni satovi

                Zidni sat sa klatnom

                Zidni okrugli sat

                Tradicionalni zidni sat sa klatnom

Usluge

       Uslužno brizganje plastične mase

       Izrada i popravka alata

       Stugarska obrada

                Obrada na glodalici

                Okruglo i ravno bušenje

                Erodiranje

                Koordinatno brušenje i bušenje

                Štancovanje

       Bazdarni uređaji

       Merači - Fluid voda

       IB brojač i imprinteri

       Galvanizacija

                Usluge farbanja

                Pasivizacija materijala

Namenska proizvodnja

Daljinsko očitavanje

       O sistemu daljinskog očitavanja

       ADO Programi

       Uređaji za daljinsko očitavanje

       Krajnji cilj ADO sistema

       O sistemu daljinskog očitavanja gasomera

Teleoptik

O kompaniji

Reference

Kontakt