Naslovna | O kompaniji | Mapa sajta | Korisnici | Kontakt
Insa AD Zemun, Beograd

Kategorije > Gasometri

RF1 G4 Kućni membranski gasomer

Kućni membranski gasomeri se koriste u domaćinstvu za merenje zapremine gradskog gasa, zemnog gasa i propan butana


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Gasomeri sa mehovima
Gasomeri sa mehovima

Gasomeri sa mehovima spadaju u grupu zapreminskih merila protoka i naročito se koriste u domaćinstvima i kod potrošača sa velikim oscilovanjem potrošnje (merno područje 1:160). Za pokretanje mehova i mehanizma koristi se energija gasa


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Rotacioni gasomeri
Rotacioni gasomeri

Merila sa rotacionim elementima za merenje su: sa rotacionim klipovima, mokri gasomeri i gasomeri sa osmičastim rotorom.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Turbinski Gasomeri
Turbinski Gasomeri

Za merenje većih količina gasa sa pritiskom iznad 0.5 bar služe turbinska merila protoka čiji se kapacitet protoka kreće od 50-25000 (radnih) m3/h. Merenje protoka obavlja se tako što struja gasa pokreće koaksijalno smešteno turbinsko kolo.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Kućni merači protoka gasa
Kućni merači protoka gasa

Kućni merno-regulacioni set se postavlja na spoljni zid objekta ili se izvodi kao samostojeći („baštenski“) koji mora biti propisno učvršćen na sopstveni betonski temelj


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Komercijalni i industrijski regulatori
Komercijalni i industrijski regulatori

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Posebni regulatori pritiska
Posebni regulatori pritiska

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Regulatori za visoke pritiske
Regulatori za visoke pritiske

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Rezidencijalni regulatori pritiska
Rezidencijalni regulatori pritiska

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Sigurnosni uređaji za regulaciju
Sigurnosni uređaji za regulaciju

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Regulatori
Regulatori

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Merno regulacioni setovi
Merno regulacioni setovi

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije