Naslovna | O kompaniji | Mapa sajta | Korisnici | Kontakt
Insa AD Zemun, Beograd

Kategorije

VVM3 Višemlazni vodomer sa mokrim mehanizmom

Usklađeno prema standardu: ISO 4064 klasa B. Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Vodomeri za toplu vodu
Vodomeri za toplu vodu

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovim proizvodima.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Višemlazni vodomer sa suvim mehanizmom VVS3

Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Kućni vodomer sa prirubnicama

Visemlazni propelerni sa suvim mehanizmom i davacem impulsa.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Insa AP

Turbinski suvi jednomlazni vodomer za hladnu vodu, klasa C


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Apartmanski vodomeri
Apartmanski vodomeri

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

WPI Woltman vodomer - horizontalan

Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Kombinovani industrijski vodomer VWV-S3

Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika. Ova vrsta vodomera, tzv. „majka - dete“ vodomer sastoji se od standardnog industrijskog vodomera sa Woltman turbinom klase "B", višemlaznog kućnog vodomera u klasi "C" i preklopnog ventila


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Elektromehanički dozator

Koriste se za doziranje vode do 200, 1000 ili 2000 sa automatskim zaustavljanjem protoka.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

SKV 1 i 2

Sigurnosni kuglasti magnetni ventil SKV-1 i 2, je namenjen za zatvaranje - otvaranje dotoka vode ispred merača potrošnje vode (vodomera).


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

PVC nepovratni ventil NV-1

PVC nepovratni ventil NV-1 namenjeni su za sprečavanje povratnih protoka vode kroz vodomer čime se obezbeđuje dugotrajnost vodomera


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

PolluCom C

Kompaktni kalorimetar sa koaksijalnim kablom i senzorima za napredni i povratni protok


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Računske jedinice
Računske jedinice

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Ultrazvučni kalorimetar

Horizontalna ili vertikalna ugradnja


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

RF1 G4 Kućni membranski gasomer

Kućni membranski gasomeri se koriste u domaćinstvu za merenje zapremine gradskog gasa, zemnog gasa i propan butana


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Gasomeri sa mehovima
Gasomeri sa mehovima

Gasomeri sa mehovima spadaju u grupu zapreminskih merila protoka i naročito se koriste u domaćinstvima i kod potrošača sa velikim oscilovanjem potrošnje (merno područje 1:160). Za pokretanje mehova i mehanizma koristi se energija gasa


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Rotacioni gasomeri
Rotacioni gasomeri

Merila sa rotacionim elementima za merenje su: sa rotacionim klipovima, mokri gasomeri i gasomeri sa osmičastim rotorom.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Turbinski Gasomeri
Turbinski Gasomeri

Za merenje većih količina gasa sa pritiskom iznad 0.5 bar služe turbinska merila protoka čiji se kapacitet protoka kreće od 50-25000 (radnih) m3/h. Merenje protoka obavlja se tako što struja gasa pokreće koaksijalno smešteno turbinsko kolo.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Kućni merači protoka gasa
Kućni merači protoka gasa

Kućni merno-regulacioni set se postavlja na spoljni zid objekta ili se izvodi kao samostojeći („baštenski“) koji mora biti propisno učvršćen na sopstveni betonski temelj


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Komercijalni i industrijski regulatori
Komercijalni i industrijski regulatori

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Posebni regulatori pritiska
Posebni regulatori pritiska

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Regulatori za visoke pritiske
Regulatori za visoke pritiske

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Rezidencijalni regulatori pritiska
Rezidencijalni regulatori pritiska

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Sigurnosni uređaji za regulaciju
Sigurnosni uređaji za regulaciju

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Regulatori
Regulatori

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Merno regulacioni setovi
Merno regulacioni setovi

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo informacije o ovom proizvodu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Mehanički Budilnici

Postoje dostupni modeli u varijantama bele boje, boje nikla i mesinga. U dogovoru sa proizvođačem su moguće različite izvedbe i dizajn teme brojčanika na budilnicima (naziv vaše firme, logo itd).


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Javni satovi

A.D. Insa u svom proizvodnom programu između ostalog proizvodi i javne satove koji danas ukrašavaju trgove, parkove, stanice i pružaju tačne informacije o vremenu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Šah Sat - Plastični

Dimenzije sata su 18.7cm x 10cm x 5.5cm (6,7 x 4,3 x 2,2 ")


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Zidni okrugli sat

Sat ima plastično belo okruglo kućište, sa crnim pravougaonim kazaljkama za minute i sate


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Uslužno brizganje plastične mase
Uslužno brizganje plastične mase

A.D. INSA vrši između ostalog i usluge brizganja plastične mase na najsavremenijim uređajima u ovom segmentu. Naš kvalitet je lako prepoznatljiv u svetu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Izrada i popravka alata
Izrada i popravka alata

A.D. INSA u svom proizvodnom programu koristi najmodernije i najsavremenije mašine za potrebe izrade alata, i kao kompanija sa najviše iskustva i svojim najkvalitetnijim kadrom na našim prostorima u ovom segmentu industrije, svim svojim kupcima opravdava poverenje svojim kvalitetom proizvoda.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Obrada na glodalici
Obrada na glodalici

A.D. INSA poseduje u svom proizvodnom programu i uslužnu obradu materijala na glodalici. Stručan i kvalitetan kadar koji vrši usluge brušenja, bušenja i obrade na glodalici opravdava kvalitet i tradiciju mašinske industrije koja je nadaleko poznata i priznata u našem regionu i šire.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Okruglo i ravnu bušenje
Okruglo i ravnu bušenje

A.D. INSA kao jedna od vodećih kompanija u segmentu mašinske industrije vrši usluge bušenja (okruglog i ravnog) koristeći se najmodernijim i najsavremenijim mašinama i najkvalitetnijim priznatim kadrom na našim prostorima i u svetu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Erodiranje
Erodiranje

A.D. INSA u delu strugarske obrade vrši i usluge erodiranja koristeći najkvalitetnije i najmodernije mašine u ovoj grani industrije. Naš kvalitet ovog procesa obrade lako opravdava poverenje kod naših poslovnih partnera koje je stečeno višegodišnjim radom i iskustvom naših stručnih kadrova.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Koordinatno brušenje i bušenje
Koordinatno brušenje i bušenje

A.D.INSA u svom delu mašinske obrade vrši i usluge koordinatnog brušenja i bušenja, pri čemu se koristi najstručnijim kadrom i najsavremenijim mašinama u ovom domenu mašinske industrije.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Štancovanje
Štancovanje

A.D.INSA u svom programu mašinske obrade vrši i usluge štancovanja. Naš stručni kadar sa svojim višedecenijskim iskustvom koristi najmodernije i najsavremenije mašine u ovom domenu kako bi opravdali svoj kvalitet koji je stican višedecenijskim radom u ovom domenu proizvodnje.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Usluge farbanja
Usluge farbanja

A.D.INSA pruža u oblasti galvanizacije i uslugu farbanja, svojim poslovnim partnerima opravdava najveći kvalitet već više decenija koristeći se najsavremenijim i najkvalitetnijim mašinama u ovoj oblasti poštujući najviše svetske standarde.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Pasivizacija materijala
Pasivizacija materijala

A.D.INSA pruža u oblasti galvanizacije i uslugu pasivizacije metala, svojim poslovnim partnerima opravdava najveći kvalitet već više decenija koristeći se najsavremenijim i najkvalitetnijim mašinama u ovoj oblasti i poštujući najviše svetske standarde.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Proizvodi namenske industrije
Proizvodi namenske industrije

Trenutno nismo u mogućnosti da objavimo proizvode namenske industrije.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Sistem daljinskog očitavanja

Insa sistem daljinskog očitavanja se koristi za daljinsko očitavanje vodomera, kalorimetara, gasomera i drugih uređaja za merenje potrošnje. Sistem koristi radio prenos kao osnovni medijum za komunikaciju sa uređajima, a sistem je moguće povezati na druge medijume i mreže kao što su ethernet, usb, bluetooth ili mreža mobilne telefonije


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

ADO Softveri

Korisnici ADO softvera ne moraju menjati postojeće softvere koje već imaju, već samo u postojeće softvere za obračun i naplatu uvoze podatke dobijene iz INSA ADO softvera. INSA softveri omogućavaju izvoz podataka u CSV, XML ili TXT formatima koji su prihvatljiv za 99% softvera koji se već koriste za obračun i naplatu. INSA ADO softveri bazirani su na Windows®/Windows Mobile® platformi i nije ih moguće koristiti na uređajima sa LINUX ili Android platformom.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Uređaji za daljinsko očitavanje

Insa sistem daljinskog očitavanja se sastoji od više uredjaja koji su nastali kao posledica različitih situacija gde se ugrađuju. Zajedničko za sve uređaje je: - baterija traje do 15 godina sa očitavanjima do 4 puta u mesecu - Svi imaju IP68 protokol - Rade na 868 MHz frekvenciji. Razlikujemo dva načina očitavanja, očitavanje direktno na terenu (radnik iz vodovoda) i očitavanje iz monitoring centra(pomoću gprs i gsm-a). Oba načina očitavanja našla su svoju primenu.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Krajnji cilj ADO Sistema

Krajnji cilj sistema za daljinsko očitavanje ADO sistema


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Sistem daljinskog očitavanja gasomera

Insa sistem daljinskog očitavanja se koristi za daljinsko očitavanje vodomera, kalorimetara, gasomera i drugih uređaja za merenje potrošnje. Sistem koristi radio prenos kao osnovni medijum za komunikaciju sa uređajima, a sistem je moguće povezati na druge medijume i mreže kao što su ethernet, usb, bluetooth ili mreža mobilne telefonije


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Kontrola Protoka

Sistem poseduje sledeće funkcije: - Potpuno zatvaranje ili otvaranje (OFF/ON funkcija) - Delimično otvaranje ili zatvaranje (npr. smanjivanje protoka na određeni procenat) - Vremenski kontrolisano zatvaranje i otvaranje - Zatvaranje nakon određanog protoka


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Merni senzori pritiska

Senzor pritiska ulja Tip 841.10; 841.20


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

SENZOR NIVOA NA PRINCIPU POLUGE

Tip 404.1.2; 404.2.1; 404.2.3; 404.2.4; 404.3.2; 404.4.2; 404.5.2; 404.6.2; 404.8.2; 404.8.4; 404.9.2; 404.9.4; 404.9.6; 404.9.8; 404.9.10; 404.9.12; 404.9.14; 404.9.16; 404.9.18; 404.11.2; 404.13.2; 404.13.4; 404.13.6; 404.14.2


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Električni termometri - bez signalizacije

Tip 433.46.011; 433.46.012; 433.46.022; 433.46.312; 433.46.42; 433.36.021


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Kapilarni termometri

Tip 673.212.A; 673.212.D; 673.215.2A; 673.215.2B; 673.215.2C; 673.215.2D; 673.215.2E; 673.512.2A; 673.512.2B; 673.512.2C; 673.512.2G; 673.215.4A; 673.215.4B; 673.215.4C; 673.215.4D; 673.215.4E; 673.215.7


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Električni manometri

Tip 822.32.011; 822.32.021; 822.36.011; 822.36.021; 822.36.022; 822.42.023; 822.42.42; 822.46.011; 822.46.021


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Indikatori nivoa goriva

Tip 403.31.61; 403.32.011; 403.32.21 403.32.41; 403.32.62; 403.32.81; 403.321.71; 403.42.31; 403.42.32; 403.42.41; 403.42.42; 403.42.61; 403.42.62; 403.42.81; 403.46.021; 403.46.31


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

AMPERMETRI

Tip 305.1.1; 305.1.2; 305.2.1; 305.2.2


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

TRAKTOMETRI

Tip 430.2.1; 430.2.2


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

KOLENASTI PRENOSNICI

Tip 529.1.1; 529.1.2; 529.1.3; 529.2.1; 529.2.2; 529.2.3; 529.2.4; 529.2.5; 529.2.6; 529.2.7; 529.2.8; 529.2.9; 529.3.1


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

TELSAM

Samomerač krvnog pritiska - osnovni model sa ugrađenim stetoskopom


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

TELFON

Fonendoskop/stetoskop - osnovni model


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Elektromagnet Tip 905

ELEKTROMAGNET TIP 905 Elektromagnet tip 905 predviđen je za upravljački element kod elektromagnetnih ventila.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

DIREKTNI ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 911

Elektromagnetni ventili tip 911 su ventili direktnog dejstva i ostvaruju radnu funkciju * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

SERVO ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 914

Elektromagnetni ventili tip 914 su ventili sa indirektnim dejstvom (servo ventili) i ostvaruju radnu funkciju * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

KOMBINOVANI ELETROMAGNETNI VENTILI TIP 920

Elektromagnetni ventili tip 920 su ventili sa kombinovanim indirektnim i direktnim dejstvom, predviđeni za opštu primenu. Ostvaruju radnu funkciju: * 2/2 normalno zatvoren (2/2 NZ)


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

DIREKTNO KOMANDOVANI TANJIRASTI RAZVODNICI

DIREKTNO KOMANDOVANI TANJIRASTI RAZVODNICI NAZIVNOG OTVORA 6 mm


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

PRIGUŠNI I PRIGUŠNO-NEPOVRATNI VENTILI

Elektromagnetni ventili i prigušni i prigušno-nepovratni ventili


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Manometri, manovakuummetri i vakuummetri

MEMBRANSKI - Tip 540.1; Tip 540.2; Tip 540.3 MEMBRANSKI KONTAKTNI - Tip 550 BURDONSKI - Tip 535.3; Tip 790 MEHOVSKI ZA ŠINSKA VOZILA


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Termometri

Bimetalni, kapilarni, kontaktni termometri


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Registratori i regulatori

Proizvode se kao regulatori i registratori temperature, pritiska, ili kombinovano i temperature i pritiska.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Senzori (davači)

Elektro senzori, Pneumatski transmiteri, Pneumatski preslikači


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Pretvaračka i regulaciona oprema

Elektro oprema, pneumatska oprema


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Oprema za izvršne organe

Pneumatski pozicioner, I/P pretvarač


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

FILTERSKO-REDUCIRSKA GRUPA

PNEUMATSKI POZICIONER Tip 647.1, 647.2


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Armature za procesna povezivanja

TROBLOČNI BLOK VENTIL, ZAUSTAVNI VENTILI, SPOJNICE PRETVARAČA PRITISKA, SPOJNICE PRETVARAČA DIFERENCIJE PRITISKA, PRIKLJUČNE CEVI, HOLENDER NAVRTKE, DVOSTRUKE NAVRTKE, ZAPTIVKE, ADAPTER, SKLOPOVI PRIRUBNICA, "T" DELOVI ZA VARENJE, PRILJUČAK ZA UVARIVANJE


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

ERMETO PRIKLJUČCI ZA PROCESNA POVEZIVANJA

Koriste se za procesna povezivanja sa cevima ø12mm.


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Usluga kontrolisanja merila

Laboratorija za kontrolisanje INSA A.D. (organizacioni deo privrednog društva Insa AD) je akreditovana laboratorija za kontrolisanje kao kontrolno telo tipa C, po standardu ISO/IEC 17020:2012, namenjena za pružanje usluga kontrolisanja merila fluida, i to kako merila (iz sopstvene proizvodnje), tako i merila drugih domaćih i inostranih proizvođača


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije

Politika kvaliteta

Ovde možete videti ciljeve i politiku kvaliteta u kojima učestvuju svi zaposleni s tim da primarnu ulogu i odgovornost ima rukovodstvo INSA A.D. koje u skladu sa poslovnim ciljevima i strategijom razvoja podstiče svest o kvalitetu, zaštiti životne sredine zdravlja i bezbednosti na radu, prevenciji i ostvaruje poboljšanje kvaliteta na sistematičan i planski način


Prikaži sve proizvode iz ove kategorije