AKCIONARSKO DRUŠTVO „INSA“ INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN OBJAVLJUJUE ODLUKU O IMENOVANJU LICA ZA PRIJEM INFORMACIJA I VODJENJU POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM

2015-11-20 00:00:00 Admin

ODLUKA O IMENOVANJU LICA ZA PRIJEM INFORMACIJA I VODJENJU POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM